CARTA ORGANISASI AHLI MAJLIS MESYUARAT KERAJAAN NEGERI JOHOR

LANTIKAN SEBAGAI AHLI MAJLIS MESYUARAT KERAJAAN ATAS SEBAB JAWATAN